POSITIEVE GEDRAGSVERANDERING

Communicatie, onderzoek, beleid, advies

Als spreker op de Dag van het Gedrag (2020) in de deelsessie “hoe bewegen we mensen naar gezonder eetgedrag” ingegaan op de mogelijkheden van de Self Determination Theory en motiverende gespreksvoering voor een blijvende positieve gedragsverandering.

Het beïnvloeden van gedrag van groepen mensen krijgt tegenwoordig veel aandacht. Overheden willen via gezondheidsinterventies graag dat inwoners of bedrijven ‘het goede doen’. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren gezonder te eten. Of nieuw gewenst gedrag moet een plaats krijgen. Vanuit de psychologie zijn gedragstheorieën te vertalen naar de werkvloer of bestuurstafel.

Neem voor een doelgerichte communicatieadviseur contact op via: